W dniu 17.01.2019 została zmieniona nazwa na OSA Stowarzyszenie Sztuk Walki.


Dnia 5 grudnia 2015, na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym Delegatów OSA
zostały wybrane władze Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Aikido “Aikikai Polska”.

Zarząd:

Prezes Zarządu: Sławoj Dubiel
Wiceprezes Zarządu: Michał Adamczewski
Sekretarz Generalny: Katarzyna Dziadowicz
Skarbnik: Mariusz Zawada
Dyrektor Techniczny: Robert Jerzy Krac

Komisja Rewizyjna:

Andrzej Biegalski
Waldemar Sochacki
Mariusz Trabuć

Rada Techniczna OSA Aikido:

Dyrektor Techniczny: Robert Jerzy Krac 5 dan Aikido Aikikai
Sekretarz: Ewa Walacik Adamczewska 3 dan Aikido Aikikai
Mariusz Trabuć 4 dan Aikido Aikikai
Adrian Kubacki 4 dan Aikido Aikikai
Wojciech Mamczura 4 dan Aikido Aikikai
Jarosław Misiewicz 4 dan Aikido Aikikai
Michał Adamczewski 3 dan Aikido Aikikai
Waldemar Sochacki 3 dan Aikido Aikikai

Sąd koleżeński:

Marta Klimek
Grzegorz Kowolik
Robert Mietelski

17 Sty, 2019

Ogłoszenie

W dniu 17.01.2019 została zmieniona nazwa na OSA Stowarzyszenie Sztuk Walki.

Czytaj więcej
07 Wrz, 2018

Ogłoszenie

Na podstawie statutu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Aikido, § 30, pkt. 1a), w dniu 26.09.2018 r., na zebraniu zarządu podjęto uchwałę o organizacji Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów OSA w dniu: 6 października 2018 roku. Zarząd ustalił początek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów na godzinę 13:30. Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów będzie dotyczyło:...

Czytaj więcej