Deklaracja dostępności dla mediów elektronicznych ma na celu zapewnienie równego dostępu do treści dla wszystkich użytkowników, niezależnie od ewentualnych ograniczeń związanych z niepełnosprawnością. W ramach dostępności cyfrowej zobowiązujemy się do:

1. Zapewnienia zgodności z normami WCAG 2.1: Dążymy do spełnienia wymagań ustanowionych w Wytycznych dotyczących Dostępności do Internetu (WCAG) 2.1 na poziomie AA, aby maksymalizować dostępność dla osób z różnymi niepełnosprawnościami.

2. Dostępności treści multimedialnych: Oferujemy alternatywne wersje treści multimedialnych, takie jak opisy dźwięku dla filmów czy alternatywne teksty dla grafik, aby umożliwić korzystanie z treści osobom korzystającym z czytników ekranowych.

3. Ułatwienia nawigacyjne: Dbamy o intuicyjność nawigacji, umożliwiając korzystanie z naszych mediów elektronicznych zarówno osobom widzącym, jak i niewidomym.

4. Zapewnienia kompatybilności z narzędziami wspomagającymi: Działamy na rzecz pełnej kompatybilności z różnymi technologiami wspomagającymi, takimi jak czytniki ekranowe, aby ułatwić korzystanie z naszych treści.

5. Monitorowania i aktualizacji: Regularnie monitorujemy dostępność naszych mediów elektronicznych, reagując na feedback użytkowników i dostosowując nasze treści, aby zwiększyć dostępność.

6. Szkolenia dla zespołu redakcyjnego: Edukujemy nasz zespół redakcyjny w zakresie zasad dostępności cyfrowej, aby zapewnić świadczenie treści zgodnie z najlepszymi praktykami.

7. Dążymy do ciągłego doskonalenia naszych praktyk dostępności cyfrowej, aby jak najbardziej zwiększyć dostępność dla wszystkich użytkowników.

Skip to content