Komunikat o organizacji Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego Członków OSA – Stowarzyszenia Sztuk Walki

04 gru, 2019
  1. Na podstawie statutu OSA – Stowarzyszenia Sztuk Walki, § 24, pkt. 1a) , w dniu 25.11.2019 r., zarząd podjął uchwałę o organizacji Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Członków OSA – Stowarzyszenia Sztuk Walki w dniu: 11 stycznia 2020 roku . Zarząd ustalił początek obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Członków na godzinę: 16.00.Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborczego Członków będzie dotyczyło:
    • zakończenia kadencji Władz stowarzyszenia
    • wyboru nowych Władz stowarzyszenia.
  2. Zarząd OSA na podstawie list opłat członkowskich stwierdził, że liczba członków stowarzyszenia przekroczyła 100 osób. Na podstawie Statutu, § 32, zarząd stwierdza, że Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków odbędzie się jako Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów .
  3. Na podstawie Statutu, § 32, pkt. 6 , zarząd uchwalił regulamin powołania delegatów na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów OSA – Stowarzyszenie Sztuk Walki.