Czym jest Ogólnopolskie Stowarzyszenie Aikido (OSA)?

Jesteśmy Stowarzyszeniem, które zrzesza pasjonatów kultury i sztuki walki Japonii zwanej Aikido. Nie łączy nas żadne upodobanie do partii politycznej (jesteśmy apolityczni) i do religii (jesteśmy areligijni). Ponadto, warunkiem członkostwa jest dobra wola (nikt nas nie zmusza do bycia członkiem OSA). Nie czerpiemy z członkostwa żadnej korzyści materialnej (stowarzyszenie non profit).

Dla kogo jest AIKIDO?

Dla każdego. Nieważne czy masz lat 5 (grupa dziecięca najmłodsza), czy 14 (grupa dziecięca starsza), czy 20 (grupa dla dorosłych), czy 50. Nie obawiaj się, że nie dasz rady. W miarę wzrostu siły i sprawności fizycznej, będziesz płynnie przechodził na wyższy poziom. Aikido zapewni Ci rozwój fizyczny, intelektualny i moralny.

Historia OSA

Historia Aikido na ziemi opolskiej sięga drugiej połowy lat osiemdziesiątych. To właśnie w latach 1983-84, z inicjatywy i pod kierunkiem Roberta Jerzego Kraca (RJK), odbywały się nieoficjalne zajęcia Aikido w dojo Jujutsu, które się mieściło przy ulicy Małopolskiej. W treningach brały udział dwie osoby Robert J. Krac (wówczas instruktor Jujutsu) i Jarosław Jaworski. Początek byłby bardzo trudny, gdyby nie poparcie ze strony sensei’a Eryka Murłowskiego, wówczas dyrektora (dojo chio) w tym dojo.

Konsekwencją tamtych treningów, obozu Aikido dla początkujących, a także jednodniowych staży w Szczecinie (organizatorem była SOMA w osobie Mariana Osińskiego), wyjazdowych zajęć we Wrocławiu (tam z kolei zajęcia prowadził Andrzej Sobolewski), było powołanie 6 grudnia 1986 roku Opolskiej Sekcji Aikido przy AZS WSI w Opolu. Trzeba tutaj dodać, że przez około jeden rok po założeniu sekcji przy AZS, prawnie instruktorem aikido w Opolu była Urszula Kokowska (do czasu uzyskania pełnych uprawnień instruktorskich przez RJK). Niedługo potem, bo w 1997 roku powstała również sekcja Aikido w Strzelcach Opolskich. Następna sekcja w Opolu powstała przy TKKF “Zryw”. W marcu 1992 r. powołano do życia Opolskie Stowarzyszenie Aikido, które pięć lat temu (w styczniu 2010 roku) przekształciło się w Ogólnopolskie Stowarzyszenie Aikido. W dniu 17.01.2019 została zmieniona nazwa na OSA Stowarzyszenie Sztuk Walki. 

Dzięki zaangażowaniu aktywnych członków klubu w wyremontowanych (własnymi siłami) pomieszczeniach, udało się urządzić profesjonalne dojo (z klimatyzacją i rekuperacją!). Obecnie studenci ćwiczą w sali, która dwa lata temu przyjęła nazwę „Ten Chi Kan Dojo”. Znajduje w Opolu przy ul. Niemodlińskiej 87.
W trzydziestoletniej historii istnienia OSA nawiązana została współpraca z polskimi klubami Aikido oraz z klubami zagranicznymi, m.in.: z Belgii, Wielkiej Brytanii, Holandii, Francji, Niemczech, na Ukrainie i Białorusi. W celu podniesienia kwalifikacji instruktorów oraz studentów, jak i pogłębienia współpracy w 1991 r. OSA stało się członkiem Polskiej Federacji Aikido i Światowej Federacji Aikido.

W tym samym czasie został nawiązany stały kontakt z jednym z największych mistrzów Aikido, sensei Minoru Kanetsuka (8 dan, shihan Aikido Aikikai), który stał się stałym merytorycznym opiekunem naszego Stowarzyszenia. W latach 2001-2002 zostały przeprowadzone w Opolu międzynarodowe staże z sensei Kenzo Miyazawa (7 dan, shihan Aikido Aikikai). Dwa lata później w roku 2004 członkowie OSA zaangażowali się w tworzenie Polskiego Stowarzyszenia Aikido. Owocem tej współpracy stały się zorganizowane w 2006 roku obchody 30 lat Aikido w Polsce, które swoją obecnością zaszczycili sensei Katsuaki Asai (8 dan), sensei Minoru Kanetsuka (8 dan) i sensei Yoji Fujimoto (8 dan). Do grona współpracujących z OSA nauczycieli dołączył w 2009 roku sensei Matthew Holland (7 dan, shihan Aikido Aikikai).

Skip to content