Dnia 5 grudnia 2015, na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym Delegatów OSA
zostały wybrane władze Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Aikido „Aikikai Polska”.

Zarząd:

Prezes Zarządu: Sławoj Dubiel
Wiceprezes Zarządu: Michał Adamczewski
Sekretarz Generalny: Katarzyna Dziadowicz
Skarbnik: Mariusz Zawada
Dyrektor Techniczny: Robert Jerzy Krac

Komisja Rewizyjna:

Andrzej Biegalski
Waldemar Sochacki
Mariusz Trabuć

Rada Techniczna OSA Aikido:

Dyrektor Techniczny: Robert Jerzy Krac 5 dan Aikido Aikikai
Sekretarz: Ewa Walacik Adamczewska 3 dan Aikido Aikikai
Mariusz Trabuć 4 dan Aikido Aikikai
Adrian Kubacki 4 dan Aikido Aikikai
Wojciech Mamczura 4 dan Aikido Aikikai
Jarosław Misiewicz 4 dan Aikido Aikikai
Michał Adamczewski 2 dan Aikido Aikikai
Waldemar Sochacki 2 dan Aikido Aikikai

Sąd koleżeński:

Marta Klimek
Grzegorz Kowolik
Robert Mietelski