Robert Jerzy Krac swoją życiową przygodę z Aikido rozpoczął w roku 1983 w Szczecinie, pierwszym klubie aikido w Polsce (Stoczniowy Ośrodek Metodyki Aikido “SOMA”) pod kierunkiem Mariana Osińskiego i Andrzeja Sobolewskiego, który był instruktorem klubu Aikido we Wrocławiu. W 1986 roku uzyskał uprawnienia instruktorskie. W tym samym roku, 6 grudnia, odbyły się pierwsze na Śląsku Opolskim zajęcia Aikido, w których udział wzięli: Jarosław Jaworski, Marek Żywica i prowadzący zajęcia Robert J. Krac. Pierwszy klub Aikido w Opolu został założony przy AZS w Wyższej Szkole Inżynierskiej. A pierwsze dojo mieściło się w sali gimnastycznej AZS WSI przy ulicy Luboszyckiej. Po transformacji ustrojowej Polski pojawiła się możliwości nauki aikido za granicą. Robert J. Krac pobierał lekcje w kilkunastu zagranicznych dojo: Belgia (Bruksela, Ostenda, Liege), Wielka Brytania (Londyn, Chester, Oxford), Holandia (Hengelo, Rotterdam, Zwole), Szwajcaria (Zurych), Czechy (Praga), Niemcy (Mulheim, Berlin, Hamburg, Frankfurt nad Menem, Monachium, Brema), Japonia (Tokio – Hombu Dojo, Iwama – Ibaragi Dojo).

Swój pierwszy stopień mistrzowski zdobył we Wrocławiu w 1991 roku. Egzaminatorem był Sensei Minoru Kanetsuka, który egzaminował go do stopnia 4. dan (2002′). W roku 2013 roku za wniesiony wkład w propagowaniu Aikido w Polsce oraz za osiągnięty poziom techniczny został uhonorowany 5 stopniem mistrzowskim nadanym przez pana Moriteru Ueshiba Doshu Aikido (wnuk założyciela aikido, obecny lider ruchu aikido na świcie).

Aby w pełni pojąć tajniki japońskiej sztuki Aikido od 1992 roku praktykuje sztukę dobywania miecza Iaido, szkoła Muso Shinden Ryu, gdzie obecnie posiada 4. dan. Jest studentem mistrza Victora Cook’a, 7 dan, Renshi. Od 2005 roku studiuje Mugen Shinto Ryu Iai Jutsu, pod kierownictwem sensei Tsutomu Ittosai Iwakuma z Sapporo. Jest założycielem pierwszego klubu Iaido w województwie opolskim i jednego z pierwszych w kraju.

Do grudnia 2004 był członkiem zarządu Polskiej Federacji Aikido, pełniąc w niej funkcję skarbnika. W latach 2004-2009 był członkiem zarządu Polskiego Stowarzyszenia Aikido na stanowisku sekretarza generalnego. Był posiadaczem tytuł shidoin PSA. Obecnie R.J. Krac piastuje stanowisko dyrektora technicznego OSA oraz szkoły Shin Bu Kan w stylu Muso Shinden Ryu. Będąc członkiem rady technicznej PFA posiada w niej tytuł shidoin Polskiej Federacji Aikido.

Przez cztery kadencje (16 lat) był członkiem zarządu Polskiej Federacji Aikido, pełniącym funkcje skarbnika. Obecnie w PFA jest członkiem Rady Technicznej i Komisji Egzaminacyjnej KYU i DAN, posiada tytuł instruktorski shidoin Polskiej Federacji Aikido. Obecnie R.J. Krac piastuje stanowisko dyrektora technicznego OSA oraz szkoły Shin Bu Kan w stylu Muso Shinden Ryu. Będąc członkiem rady technicznej PFA posiada w niej tytuł shidoin Polskiej Federacji Aikido.

W 2006 roku we wrześniu reprezentował polski ruch aikido na kongresie Międzynarodowej Federacji Aikido, który odbył się w Tokio.
Na zaproszenie narodowych organizacji i klubów aikido prowadził staże szkoleniowe i treningi w następujących krajach: Wielka Brytania (Chester), Niemcy (Mulheim), Holandia (Hengelo), Białoruś (Grodno). Prowadził kursy, staże szkoleniowe, letnie szkoły aikido oraz, kursy instruktorskie dla Polskiej Federacji Aikido, Polskiego Stowarzyszenia Aikido i Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Aikido.

Skip to content