Z uwagi na kontuzje instruktora zajęcia z kendo zostają zawieszone do odwołania.

Prowadzący:


ava_8

SŁAWOMIR OSTROWSKI

3 DAN KENDO
ava_8

WOJCIEHC KUŁAK

1 DAN KENDO

Historia Klubu:

W swoich początkach, Iaido i Kendo funkcjonowało pod postacią sekcji w ramach “Stowarzyszenia Kendo i Iaido Daisho“, które powstało w styczniu 2002 roku z inicjatywy Roberta Jerzego Kraca i Marcina Małeckiego. Współtwórcami stowarzyszenia byli również, studiujący w tym czasie, wszyscy studenci Iaido i Kendo. Stowarzyszenie “Daisho” powstało na bazie ponad 10-letniej działalności instruktażowej Iaido Roberta Jerzego Kraca (wtedy sekcja działała przy Opolskim Stowarzyszeniu Aikido) oraz sekcji Kendo założonej przez Marcina Małeckiego w roku 2001.

Od września 2003 roku sekcję Kendo (a obecnie Klub Kendo Fudoshin) prowadzi Sławomir Ostrowski (2 dan Kendo). Wcześniej instruktorami byli jeszcze panowie Krzysztof Binda oraz Grzegorz Baczun.

Wspólnymi siłami udało się zgromadzić potrzebne fundusze na działalność, a dzięki ciężkiej pracy zarówno instruktorów jak i samych ćwiczących “Stowarzyszenie Daisho” cały czas się rozwijało. W ramach jego działalności zapraszano do prowadzenia treningów i staży wielu sensei’ów z Polskiego Związku Kendo oraz z zagranicy. Byli to m.in sensei Victor Cook (7 dan Iaido Renshi, 5 dan Jodo, 4 dan Kendo), sensei Andrzej Kustosz (6 dan Kendo, 3 dan Iaido), sensei Hiroshi Kamakura (5 dan Kendo), sensei Shizuka Takahashi (5 dan Kendo), sensei Zbigniew Misiak (4 dan Kendo).

W kwietniu 2007, dzięki pomocy PZK, “Daisho” zorganizowało staż i turniej “Karolinka” – impreza organizowana jest corocznie i jest jedynym ogólnokrajowym turniejem dla posiadaczy stopni kyu.

“Stowarzyszenia Kendo i Iaido Daisho” zostało oficjalnie rozwiązane na walnym zgromadzeniu członków stowarzyszenia w dniu 7.02.2015 r.


Obecnie Klub Iaido Daisho oraz Klub Kendo Fudoshin kontynuują spuściznę “Stowarzyszenia Daisho” jako kluby zrzeszone pod Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Aikido skupiając obie szkoły miecza (jako jedyne na Opolszczyźnie). Zarówno Klub Iaido Daisho jak i Klub Kendo Fudoshin są członkami Polskiego Związku Kendo posiadając osobowość prawną OSA.

Adres:

Kendo Fudoshin
Publiczne Gimnazjum nr 8
ul. J. Lelewela 9
45-856 Opole

Kontakt telefoniczny
Sławomir Ostrowski 662 029 294

E-mail:
ostry108@wp.pl

O Kendo

Kendo kładzie wielki nacisk na wartości moralne, dyscyplinę i samokontrolę, poszanowanie dla ludzkiej uprzejmości i honoru, obcowanie z innymi w duchu szczerości oraz nieustanne dążenie do własnego doskonalenia.

Spróbuj pomyśleć o Kendo nie jako o sporcie, który możesz uprawiać przez kilka lat, ale jako studium życia. Kontrola psychiczna i fizyczna są niezwykle ważne, ponieważ ich balans prowadzi do harmonii, nie tylko w samej sztuce, ale w codziennym życiu. Osiągamy to poprzez przekroczenie czterech przeszkód, które kendoka musi pokonać: lęk, zwątpienie, zaskoczenie i zamęt – ta “czwórka” znana jest jako “cztery trucizny”.

Celem treningu Kendo jest intuicyjne reagowanie z płynnością i elegancją. Szybkość i sposób poruszania mają ogromne znaczenie w realizacji precyzyjnej techniki. Jednak celem nie jest “być pierwszym”, zdobyć punkt lub wygrać w praktyce Kendo, ale aby pracować razem, dążyć do właściwej, dobrej techniki, dając i biorąc po drodze. Tylko podczas współzawodnictwa sportowego na krótki czas zawodów ta filozofia może posiadać inaczej rozłożone akcenty.

Rozkład Zajęć 2016/2017

Godziny zajęć

Poniedziałek

Czwartek

17:30 – 19:00 Trening Kendo Trening Kendo

Opłaty miesięczne w klubie Kendo

25 zł

Opłacana miesięcznie przez członków stowarzyszenia.
Osoby do 12 roku życia zwolnione są ze składki członkowskiej w lipcu oraz sierpniu jeżeli nie biorą udziału w zajęciach.

80 zł

Opłata zawiera: 25 zł składka członkowska + 55 zł opłata za uczestnictwo w zajęciach.

15 zł

Zniżka rodzinna przysługuje, gdy ćwiczą członkowie najbliższej rodziny,
15 zł od opłaty za uczestnictwo w zajęciach za klub/sekcję od osoby.

20 zł

Zakup legitymacji 20 zł. Legitymacja jest wymagana na stażach i egzaminach.

OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE
AIKIDO „AIKIKAI POLSKA”

ul. Luboszycka 12a/7
45-215 Opole

Nasze konto:
ING Bank Śląski S.A. :
57 1050 1504 1000 0090 8029 6990

Skip to content